Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DulovceHľadať
 
 

Spoločenský dom

Zapožičanie spoločenského domu

Obecný úrad v D u l o v c i a c h 

D o h o d a

o zapožičaní budovy - Spoločenský dom v Dulovciach


napísaná dňa: ......................... v Dulovciach,medzi:

a)obcou Dulovce, zastúpenou..................................

b) usporiadateľom: ..........................................

..........................................

..........................................

Podľa tejto dohody Obecný úrad v Dulovciach prepožičiava
budovu SD pre usporiadateľa za účelom usporiadania akcie:

............................................. dňa: ..........

SD sa vydáva dňa: ............................ o ....... hod.

Usporiadateľ zaplatí za použitie budovy SD nasledovné
nájomné:

1) svadba - 1500.- Sk + náklady za pastovanie podlahy, za spot-
rebovanú elektrinu, plyn, vodu, zapožičanie riadu,
stratu alebo poškodenie,
2) tanečná zábava - 1000,- Sk + náklady za pastovanie podlahy,
za spotrebovanú elektrinu, plyn, vodu, zapožičanie
riadu, stratu alebo poškodenie,
3) iné akcie ( kar, rodinné oslavy, diskotéky a pod.)- 500,- Sk
+ náklady za pastovanie podlahy, za spotrebovanú
elektrinu, plyn, vodu, zapožičanie riadu, stratu
alebo poškodenie,
4) vestibul - 200,- Sk + 50,- Sk za každú začatú hodinu.

Cenník bol schválený na zasadnutí Obecného zastupiteľstva
v Dulovciach dňa 14.6.2004.

Dohoda sa uzatvára za nasledovných podmienok:

- SD sa vydáva na svadbu vo štvrtok o 14.00 hod. a preberá sa
v pondelok o 8.30 hod.
- na tanečnú zábavu sa SD vydáva v piatok o 14.00 hod. a prebe-
rá sa v pondelok o 8.30 hod.
- na ostatné akcie sa SD vydáva podľa potreby
- v SD je zákaz pribíjania klincov do stien
- v spoločenskej sále je zakázané fajčiť - fajčenie je povolené
len vo vestibule
- škody spôsobené počas akcii hradí usporiadateľ
- rozmiestnenie stolov a stoličiek si upraví usporiadateľ podľa
vlastného želania, avšak po ukončení akcie musí dať tieto do
pôvodného stavu
- usporiadateľ je povinný po ukončení akcie upratať hrubé zne-
čistenie ( pozametať, povynášať odpadky a pod.)
- usporiadateľ obdrží zväzok kľúčov: od hlavného vchodu do SD,
od dvier do kuchyne, od dvier do príručného skladu, od dvier
do chladiaceho boxu, od bočnéh o vchodu do SD, od zadného
vchodu do kuchyne, od brány do dvora SD.
- usporiadateľ si zabezpečí vlastnú usporiadateľskú službu -
zabezpečí poriadok v SD.

Usporiadateľ stanovené podmienky prijíma a zaväzuje sa
ich plniť.

Usporiadateľ pri preberaní SD: je spokojný s uprataním SD
nie je spokojný „


 

dnes je: 26.8.2019

meniny má: Samuel

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka