Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DulovceHľadať
 
 

Archív oznamov

Oznamy

Program odpadového hospodárstvaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstva


 
 

Výrub stromu - HabarováVytlačiť
 


 
 

Výrub stromu - PribetaVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o výrube drevín - Murcin EmilVytlačiť
 


 
 

Deň detíVytlačiť
 


 
 

Jarný zber konárov a kríkovVytlačiť
 


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 


 
 

Deň matiek v Obci DulovceVytlačiť
 


 
 

Vývoz veľkoobjemného odpaduVytlačiť
 


 
 

Zber elektroodpaduVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o vykonávaní odpočtu elektrickej energieVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na OZ dňa 28.03.2019Vytlačiť
 


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 


 
 

Fašiangová zabíjačkaVytlačiť
 

DFS Lúčik a obec Dulovce Vás srdečne pozývajú na Fašiangovú zabíjačku. 


 
 

Pozvánka na OZ 12.02.2019Vytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do samosprávy obce Dulovce dňa 10.11.2018Vytlačiť
 

Za starostu obce Dulovce na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený kandidát:Andrej Hamran, nezávislý kandidát - 585 hlasov

Ostatní kandidáti podľa počtu získaných hlasov:Štefan Caletka, SMER - sociálna demokracia - 333 hlasov

Za poslancov OZ Dulovce na volebné obdobie 2018-2022 boli zvolení:

 Ing. Dušan Szabó, ŠANCA - 457 hlasov

JUDr. Peter Valíček, nezávislý kandidát - 435 hlasov

Josip Bakmaz, Kresťanskodemokratické hnutie - 434 hlasov

Mgr. Jaroslav Szabó, nezávislý kandidát - 401 hlasov

Pavol Sarvaš, nezávislý kandidát - 369 hlasov,

Mgr. Štefan Caletka, SMER - sociálna demokracia - 357 hlasov,

Andrej Hamran, nezávislý kandidát - 327 hlasov

Mgr. Veronika Caletková, SMER -. sociálna demokracia - 324 hlasov

Viliam Laktiš, SMER - sociálna demokracia - 324 hlasov

Náhradníci:Mgr. Ľubomír Bilko, Slovenská národná strana - 319 hlasov

Ing. Jakub Kraslan, SMER - sociálne demokracia - 305 hlasov

Milan Slatina, Občianska konzervatívna strana - 303 hlasov

JUDr. Andrea Hamranová, Slovenská národná strana - 275 hlasov

Ing. Miloš Vicena, nezávislý kandidát - 270 hlasov

Ing. Roman Kajan, nezávislý kandidát - 244 hlasov

Juraj Szabó, Kresťanskodemokratické hnutie - 232 hlasov

Tomáš Szabó, nezávislý kandidát - 148 hlasov

MUDr. Helena Hamranová, Slovenská národná strana - 139 hlasov

Mgr. Alena Cabadová, Slovenská národná strana - 116 hlasov

Erik Kláris, nezávislý kandidát - 105 hlasov

Rastislav Habara, nezávislý kandidát - 101 hlasov

Daniel Habara, nezávislý kandidát - 93 hlasov

Ing. Jarmila Szabóová, SME RODINA - Boris Kollár - 55 hlasov


 
 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v DulovciachVytlačiť
 


 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2018Vytlačiť
 


 
 

Odpočet vody Vytlačiť
 


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE Vytlačiť
 

Obec Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce

v zastúpení Štefanom Caletkom, starostom obce

V Y H L A S U J E

Výberové konanie na pozíciu

U Č I T E Ľ K A   M A T E R S K E J    Š K O L Y

v MŠ Margarétka, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

                               

Kvalifikačné a iné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317//2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie požiadavky do výberového konania:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
  • Overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
  • Profesijný životopis,
  • Bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie starší ako 3mesiace),
  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti,
  • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: 27.08.2018

Žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály doručte na adresu Obec Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce.

Obálku s potrebnými dokladmi je  nutné označiť

„VK – UČITEĽKA MŠ MARGARÉTKA DULOVCE“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené telefonicky, alebo písomne najmenej 3dni pred jeho konaním.

Zodpovedná osoba: Štefan Caletka, starosta obce, tel. č. 0903 264 295

Vyvesené: 13.08.2018


 
 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 


 
 

Územný plán obce Bajč - zadanie - oznámenie o prerokovaní ,,Územného plánu obce Bajč - konceptVytlačiť
 


 
 

Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu HurbanovoVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Štefan Caletka, Eduarda JuhászováVytlačiť
 


 
 

FCC triedenie odpaduVytlačiť
 


 
 

Odpočet spotreby vody v Obci DulovceVytlačiť
 


 
 

Pozvánka OZ Vytlačiť
 


 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Štefan Caletka, Eduarda JuhászováVytlačiť
 


 
 

Pozvánka MDDVytlačiť
 


 
 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.05.2018Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka deň matiekVytlačiť
 

Obecný úrad v Dulovciach

pripravuje

 

dňa  13. mája 2018 ( v nedeľu )

so začiatkom o 15. 00 hodine

vystúpenie

 

speváčky

JADRANKY

 

a detí z našej Materskej, Základnej školy

a folklórneho súboru Lúčik

 pri príležitosti „Dňa matiek“.

Vystúpenie sa uskutoční  v Spoločenskom dome

v Dulovciach.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

Pozývame všetky mamičky každého veku, ale i oteckov na spoločné stretnutie v Spoločenskom dome v Dulovciach.

                                 Tešíme sa na Vašu účasť.

 

                       Tento projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj


 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - LaktišVytlačiť
 


 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - LaktišVytlačiť
 


 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - AdamickáVytlačiť
 


 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - KlárisováVytlačiť
 


 
 

Spoločný územný plánVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Svätý Peter, celo obecná čistiareň odpadových vôdVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Svätý Peter celo obecná splašková kanalizáciaVytlačiť
 


 
 

OZNAM – ZBER KONÁROVVytlačiť
 

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. – do 27. apríla 2018 sa uskutoční  zber konárov zo stromov a kríkov obecným traktorom. Konáre musia byť zviazané a vyložené pred bránou. 


Žiadame všetkých občanov o dodržanie termínu zberu.


 
 

ZámerVytlačiť
 


 
 

Pozvánka zasadnutie OZ Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby - Štefan TakáčVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia úradnej písomnostiVytlačiť
 


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka- OZ 22.3.2018Vytlačiť
 


 
 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnostiVytlačiť
 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že vo štvrtok 22. marca 2018 v čase od 07.00 do 15.00 hod. bude v obci Dulovce slabý tlak vody z technických príčin.


 
 

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumenteVytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentuVytlačiť
 


 
 

Infekčná anémia koníVytlačiť
 


 
 

Výzva - štátny archívVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Výrub drevín PribetaVytlačiť
 


 
 

Výrub drevín VicenaVytlačiť
 


 
 

ZSE VÝZVA - orezy listnatých drevín a UPOZORNENIE orezu a výrubu stromovVytlačiť
 


 
 

Rámcová prevádzková smernica pre prevádzkovanie interných obslužných miest obce Dulovce Vytlačiť
 


 
 

Elektonická úradná tabuľa

Projekt: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu Dulovce – obec Dulovce“ a na stiahnutie dať priložené pdf.Vytlačiť
 

 

Dulovce projekt.jpgDulovce projekt2.jpg


 
 

XXII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnostiVytlačiť
 

Plagát Dulovce 2018 31.5.2018.jpg


 
 

Pozvánka 2018Vytlačiť
 

DULOVCE 2014 (200).JPG

Obec Dulovce Vás srdečne pozýva na folklórny festival

                Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti – XXII. ročník

                                              v dňoch 29.6  -  30.6.2018

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti  sa v priebehu  21 rokov  stali významným  kultúrno-spoločenským podujatím v širšom regióne južného Slovenska s účasťou domácich a zahraničných detských folklórnych súborov, čo im dáva medzinárodný charakter.  Sú nádhernou prehliadkou slovenského folklóru, slovenských krojov, tradičných remesiel a tvorivých dielní.

Dulovce 2013 (87).JPG


 
 

Pozvánka MORENAVytlačiť
 

palenie-moreny.jpg-nggid0526706-ngg0dyn-520x800x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

ÚvodÚvodná stránka