Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DulovceHľadať
 
 

Archív oznamov

Oznamy

Program odpadového hospodárstvaVytlačiť
 

Program odpadového hospodárstva


 
 

Pozvánka na OZ dňa 28.03.2019Vytlačiť
 


 
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energieVytlačiť
 

Prerušenie distribúcie elektrickej energie Prerušenie distribúcie elektriny.pdf 2019.pdf Prerušenie distribúcie elektriny.pdf 2019.pdf (476 kB)

 
 

Fašiangová zabíjačkaVytlačiť
 

DFS Lúčik a obec Dulovce Vás srdečne pozývajú na Fašiangovú zabíjačku. 


 
 

Pozvánka na OZ 12.02.2019Vytlačiť
 


 
 

Výsledky volieb do samosprávy obce Dulovce dňa 10.11.2018Vytlačiť
 

Za starostu obce Dulovce na volebné obdobie 2018-2022 bol zvolený kandidát:Andrej Hamran, nezávislý kandidát - 585 hlasov

Ostatní kandidáti podľa počtu získaných hlasov:Štefan Caletka, SMER - sociálna demokracia - 333 hlasov

Za poslancov OZ Dulovce na volebné obdobie 2018-2022 boli zvolení:

 Ing. Dušan Szabó, ŠANCA - 457 hlasov

JUDr. Peter Valíček, nezávislý kandidát - 435 hlasov

Josip Bakmaz, Kresťanskodemokratické hnutie - 434 hlasov

Mgr. Jaroslav Szabó, nezávislý kandidát - 401 hlasov

Pavol Sarvaš, nezávislý kandidát - 369 hlasov,

Mgr. Štefan Caletka, SMER - sociálna demokracia - 357 hlasov,

Andrej Hamran, nezávislý kandidát - 327 hlasov

Mgr. Veronika Caletková, SMER -. sociálna demokracia - 324 hlasov

Viliam Laktiš, SMER - sociálna demokracia - 324 hlasov

Náhradníci:Mgr. Ľubomír Bilko, Slovenská národná strana - 319 hlasov

Ing. Jakub Kraslan, SMER - sociálne demokracia - 305 hlasov

Milan Slatina, Občianska konzervatívna strana - 303 hlasov

JUDr. Andrea Hamranová, Slovenská národná strana - 275 hlasov

Ing. Miloš Vicena, nezávislý kandidát - 270 hlasov

Ing. Roman Kajan, nezávislý kandidát - 244 hlasov

Juraj Szabó, Kresťanskodemokratické hnutie - 232 hlasov

Tomáš Szabó, nezávislý kandidát - 148 hlasov

MUDr. Helena Hamranová, Slovenská národná strana - 139 hlasov

Mgr. Alena Cabadová, Slovenská národná strana - 116 hlasov

Erik Kláris, nezávislý kandidát - 105 hlasov

Rastislav Habara, nezávislý kandidát - 101 hlasov

Daniel Habara, nezávislý kandidát - 93 hlasov

Ing. Jarmila Szabóová, SME RODINA - Boris Kollár - 55 hlasov


 
 

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v DulovciachVytlačiť
 

Pozvánka na ustanovujúce OZ v Dulovciach pozvánka na ustanovujúce OZ 10.12.2018 scan.pdf pozvánka na ustanovujúce OZ 10.12.2018 scan.pdf (247 kB)

 
 

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 13.12.2018Vytlačiť
 

Pozvánka na zasadnutie OZ 13.12.2018 Pozvánka na zasadnutie OZ 13. 12. 2018.pdf Pozvánka na zasadnutie OZ 13. 12. 2018.pdf (586 kB)

 
 

Odpočet vody Vytlačiť
 


 
 

VÝBEROVÉ KONANIE Vytlačiť
 

Obec Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce

v zastúpení Štefanom Caletkom, starostom obce

V Y H L A S U J E

Výberové konanie na pozíciu

U Č I T E Ľ K A   M A T E R S K E J    Š K O L Y

v MŠ Margarétka, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

                               

Kvalifikačné a iné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317//2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie požiadavky do výberového konania:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
  • Overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
  • Profesijný životopis,
  • Bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie starší ako 3mesiace),
  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti,
  • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: 27.08.2018

Žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály doručte na adresu Obec Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce.

Obálku s potrebnými dokladmi je  nutné označiť

„VK – UČITEĽKA MŠ MARGARÉTKA DULOVCE“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené telefonicky, alebo písomne najmenej 3dni pred jeho konaním.

Zodpovedná osoba: Štefan Caletka, starosta obce, tel. č. 0903 264 295

Vyvesené: 13.08.2018


 
 

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvoVytlačiť
 


 
 

Územný plán obce Bajč - zadanie - oznámenie o prerokovaní ,,Územného plánu obce Bajč - konceptVytlačiť
 


 
 

Zmeny a doplnky č. 1/2018 Územného plánu HurbanovoVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Štefan Caletka, Eduarda JuhászováVytlačiť
 


 
 

FCC triedenie odpaduVytlačiť
 


 
 

Odpočet spotreby vody v Obci DulovceVytlačiť
 


 
 

Pozvánka OZ Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Pozvánka OZ.pdf Pozvánka OZ.pdf (531.4 kB)

 
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVytlačiť
 


 
 

Africký mor ošípanýchVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška - Štefan Caletka, Eduarda JuhászováVytlačiť
 


 
 

Pozvánka MDDVytlačiť
 


 
 

Plánované prerušenie distribúcie elektriny dňa 15.05.2018Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka deň matiekVytlačiť
 

Obecný úrad v Dulovciach

pripravuje

 

dňa  13. mája 2018 ( v nedeľu )

so začiatkom o 15. 00 hodine

vystúpenie

 

speváčky

JADRANKY

 

a detí z našej Materskej, Základnej školy

a folklórneho súboru Lúčik

 pri príležitosti „Dňa matiek“.

Vystúpenie sa uskutoční  v Spoločenskom dome

v Dulovciach.

Všetkých Vás srdečne pozývame.

 

Pozývame všetky mamičky každého veku, ale i oteckov na spoločné stretnutie v Spoločenskom dome v Dulovciach.

                                 Tešíme sa na Vašu účasť.

 

                       Tento projekt finančne podporil Nitriansky samosprávny kraj


 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - LaktišVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Laktiš.pdf Laktiš.pdf (247.8 kB)

 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - LaktišVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Štefan Laktiš.pdf Štefan Laktiš.pdf (239 kB)

 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - AdamickáVytlačiť
 


 
 

Vzdanie sa poslaneckého mandátu - KlárisováVytlačiť
 


 
 

Spoločný územný plánVytlačiť
 


 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Svätý Peter, celo obecná čistiareň odpadových vôdVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Svätý Peter.pdf Svätý Peter.pdf (1.3 MB)

 
 

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - Svätý Peter celo obecná splašková kanalizáciaVytlačiť
 


 
 

OZNAM – ZBER KONÁROVVytlačiť
 

 

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 23. – do 27. apríla 2018 sa uskutoční  zber konárov zo stromov a kríkov obecným traktorom. Konáre musia byť zviazané a vyložené pred bránou. 


Žiadame všetkých občanov o dodržanie termínu zberu.


 
 

ZámerVytlačiť
 


 
 

Pozvánka zasadnutie OZ Vytlačiť
 


 
 

Rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby a povolení užívania stavby - Štefan TakáčVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia úradnej písomnostiVytlačiť
 


 
 

Prerušenie distribúcie elektriny Vytlačiť
 


 
 

Pozvánka- OZ 22.3.2018Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Pozvánka.pdf Pozvánka.pdf (368.7 kB)

 
 

Oznam Západoslovenskej vodárenskej spoločnostiVytlačiť
 

 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje občanom, že vo štvrtok 22. marca 2018 v čase od 07.00 do 15.00 hod. bude v obci Dulovce slabý tlak vody z technických príčin.


 
 

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumenteVytlačiť
 


 
 

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentuVytlačiť
 


 
 

Infekčná anémia koníVytlačiť
 


 
 

Výzva - štátny archívVytlačiť
 


 
 

Verejná vyhláškaVytlačiť
 


 
 

Výrub drevín PribetaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie výrub Pribeta.pdf výrub Pribeta.pdf (26.9 kB)

 
 

Výrub drevín VicenaVytlačiť
 


 
 

ZSE VÝZVA - orezy listnatých drevín a UPOZORNENIE orezu a výrubu stromovVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie výzva ZSE.pdf výzva ZSE.pdf (1007.2 kB)

 
 

Rámcová prevádzková smernica pre prevádzkovanie interných obslužných miest obce Dulovce Vytlačiť
 


 
 

Elektonická úradná tabuľa

Projekt: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti Obecného úradu Dulovce – obec Dulovce“ a na stiahnutie dať priložené pdf.Vytlačiť
 

 

Dulovce projekt.jpgDulovce projekt2.jpg


 
 

XXII. Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnostiVytlačiť
 

Plagát Dulovce 2018 31.5.2018.jpg


 
 

Pozvánka 2018Vytlačiť
 

DULOVCE 2014 (200).JPG

Obec Dulovce Vás srdečne pozýva na folklórny festival

                Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti – XXII. ročník

                                              v dňoch 29.6  -  30.6.2018

Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti  sa v priebehu  21 rokov  stali významným  kultúrno-spoločenským podujatím v širšom regióne južného Slovenska s účasťou domácich a zahraničných detských folklórnych súborov, čo im dáva medzinárodný charakter.  Sú nádhernou prehliadkou slovenského folklóru, slovenských krojov, tradičných remesiel a tvorivých dielní.

Dulovce 2013 (87).JPG


 
 

Pozvánka MORENAVytlačiť
 

palenie-moreny.jpg-nggid0526706-ngg0dyn-520x800x100-00f0w010c010r110f110r010t010.jpg


 
 
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Rastislav Švantner
 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Rastislav Švantner.pdf (121.5 kB) (121.5 kB)

 
Pozvánka
 Pozvánka.pdf (268.3 kB) (268.3 kB)

 
žiadosť o výrub
 žiadosť o výrub.pdf (92.5 kB) (92.5 kB)

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva
 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva.pdf (821 kB) (821 kB)

 
Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre predsedu samosprávneho kraja
 Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre predsedu samosprávneho k.pdf (235.8 kB) (235.8 kB)

 
ZBER elektroodpadu
 ZBER elektroodpadu.pdf (17.2 kB) (17.2 kB)

 
Bezpecnostna politika IOM vypl
 Bezpecnostna politika IOM vypl..pdf (270.7 kB) (270.7 kB)

 
Bezpecnostna politika IOM
 Bezpecnostna politika IOM.pdf (268.4 kB) (268.4 kB)

 
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
 Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru.pdf (172.7 kB) (172.7 kB)

 
Pozvánka na koordinačnú poradu - Komárno
 Pozvánka na koordinačnú poradu - Komárno.pdf (211 kB) (211 kB)

 
Oznámenie o výberovom konaní NP KC 3 Dulovce
 Oznámenie o výberovom konaní NP KC 3 Dulovce.pdf (128.5 kB) (128.5 kB)

 
Prerusenie elektriny 5.9.
 Prerusenie elektriny  5.9..pdf (542.9 kB) (542.9 kB)

 
AMO - Informácia a upozornenie na výskyt AMO v okolitých štátoch 08 08 2017
 AMO - Informácia a upozornenie na výskyt AMO v okolitých štátoch 08 08 2017.pdf (45.5 kB) (45.5 kB)

 
Bajč ÚP
 Bajč ÚP.pdf (64.4 kB) (64.4 kB)

 
Prerušenie distribúcie elektriny
 Prerušenie distribúcie elektriny.pdf (490.8 kB) (490.8 kB)

 
Oznámenie o výberovom konaní NP KC 3 Dulovce 3
 Oznámenie o výberovom konaní NP KC 3 Dulovce 3.pdf (674.5 kB) (674.5 kB)

 
Oznámenie o výberovom konaní NP KC 3 Dulovce 14.7.2017
 Oznámenie o výberovom konaní NP KC 3 Dulovce 14.7.2017.pdf (674.5 kB) (674.5 kB)

 
Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volioeb do orgánov samosprávnych krajov
 Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volioeb do orgánov samosprávnych krajov .pdf (298.4 kB) (298.4 kB)

 
Informácia pre voliča
 Informácia pre voliča.pdf (648.8 kB) (648.8 kB)

 
Oznam o výberovom konaní miesto odborného garanta Komunitného centra NP KC3
 Oznámenie o výberovom konaní NP KC 3 Dulovce.pdf (674.5 kB) (674.5 kB)

 
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Ján Pravňan
 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Ján Pravňan.pdf (120.6 kB) (120.6 kB)

 
Prerušenie distribúcie elektriny
 Prerušenie distribúcie elektriny_.pdf (518.2 kB) (518.2 kB)

 
Prerušenie distribúcie elektriny
 Prerušenie distribúcie elektriny.pdf (1.5 MB) (1.5 MB)

 
Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Jaroslav Hegedűš
 Oznámenie o uložení doporučenej zásielky Jaroslav Hegedűš.pdf (119.2 kB) (119.2 kB)

 
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov
 Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov.pdf (519.7 kB) (519.7 kB)

 
Upozornenie
 Upozornenie.pdf (470.9 kB) (470.9 kB)

 
Informácia o vtáčej chrípke pre obyvateľstvo
 Informácia o vtáčej chrípke pre obyvateľstvo.pdf (24.3 kB) (24.3 kB)

 
Výročná správa za rok 2015
 Výročná správa za rok 2015.pdf (365.4 kB) (365.4 kB)

 
Informácie k výskytu vysokopatogénnej aviárnej influenzy subtypu H5N8 v Európe
 Informácia o výskyte aviárnej influenzy - vtáčej chrípky v členských štátoch EÚ k 13.12.2016.pdf (258.1 kB) (258.1 kB)

 
Zásady hospodárenia s majetkom
 Zásady hospodárenia s majetkom1.pdf (6.1 MB) (6.1 MB)

 
Záverečné stanovisko PHSR NSK
 záverečné stanovisko PHSR NSK.pdf (124.7 kB) (124.7 kB)

 
Infekčná anémia koní - informácia pre chovateľov koní
 Infekčná anémia koní - informácia pre chovateľov koní.pdf (33.1 kB) (33.1 kB)

 
Upozornenie pre Obce okresu Komárno
 Upozornenie pre Obce okresu Komárno.pdf (58.5 kB) (58.5 kB)

 
VZN odpady 2016
 VZN odpady 2016.pdf (4.3 MB) (4.3 MB)

 
Výročná správa
 Výročná správa.pdf (2.4 MB) (2.4 MB)

 

dnes je: 19.4.2019

meniny má: Jela

ÚvodÚvodná stránka