Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
DulovceHľadať
 
 

VÝBEROVÉ KONANIE Vytlačiť
 

Obec Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce

v zastúpení Štefanom Caletkom, starostom obce

V Y H L A S U J E

Výberové konanie na pozíciu

U Č I T E Ľ K A   M A T E R S K E J    Š K O L Y

v MŠ Margarétka, Podbrežná 2, 946 56 Dulovce

                               

Kvalifikačné a iné predpoklady: minimálne stredoškolské vzdelanie príslušného študijného odboru podľa zákona č. 317//2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a o odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

 

Ďalšie požiadavky do výberového konania:

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania s kontaktnými údajmi,
  • Overená fotokópia dokladu o vzdelaní,
  • Profesijný životopis,
  • Bezúhonnosť – výpis z registra trestov (nie starší ako 3mesiace),
  • Potvrdenie o zdravotnej a duševnej spôsobilosti,
  • Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: 27.08.2018

Žiadosť, profesijný životopis, doklad o vzdelaní a iné zvýhodňujúce materiály doručte na adresu Obec Dulovce, Hlavná 33, 946 56 Dulovce.

Obálku s potrebnými dokladmi je  nutné označiť

„VK – UČITEĽKA MŠ MARGARÉTKA DULOVCE“

Termín a miesto výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámené telefonicky, alebo písomne najmenej 3dni pred jeho konaním.

Zodpovedná osoba: Štefan Caletka, starosta obce, tel. č. 0903 264 295

Vyvesené: 13.08.2018


 
 

dnes je: 19.6.2019

meniny má: Alfréd

ÚvodÚvodná stránka